All Things Uncertain.

It’s happening again…
days that feel like,
they won’t ever end;
weeks without moonlight,
my spirit’s shaken,
hard cold truths,
screwed into,
all things uncertain…

Its familiarity to me,
is a tell-tale sign,
of my misery, indeed,
an old friend of mine,
all-consuming,
tried and true,
I default to,
what will comfort me.

Particulate Emission.

Jeg bønnfaller deg om å la meg vandre i din skygge,

eieren av min nytelse og smerte,

skaper av min umettelige sulten,

Jeg er ikke verdi,

min elskede instruktør,

forfatteren av min lov,

bærer av min mest naken mørke,

tenneren av flammene,

tenneren av min ønsker,

vokter av mitt hver ønske,

en imaginær sannhet,

min Thor,

det er ingen helligdommen godt nok for deg,

Jeg er ikke verdig,

linjal på hemmelige steder,

vokter av mitt de fleste tom nedturene,

du er et bærer av min laveste dybder,

men du vis meg den høyeste steder,

Jeg har smidd du i fantasien min,

partikkelutslipp,

du er ikke ekte.